نوشتن ، چه نوشتن خاطرات چه هراونچه که دلم میخواد آرومم می کنه... قریب به 5 ساله که وب می نویسم... خب تو این 5 سال اینقدر سیستم های مختلف وب نویسی قاطی کرده که واقعا نمیدونم باید الان چه کرد...

یه مدت ننوشتم... یه دفتر گرفتم تا اونچه دلم میخواد ثبت کنم اما خب نشد، کسی که وب نویس باشه نمیتونه ننویسه...

نمیخوام آرشیوم رو انتقال بدم، تصمیم هایی گرفتم برای اینکه از نو شروع کنم، گذشته رو هر چند خیلی قسمت های دوست داشتنی داشت ولی دوست دارم حذف کنم...

پس

بسم الله الرحمن الرحیم