ضایع تر از اینم هست مگه؟

تو تلگرامت رو دیلیت اکانت کنی و بعد وقتی دوباره بنصبی پسرعمه ای که باهاش رودربایستی داری و خیلی همیشه محترمانه باهاش حرف میزنی بهت پیام بده  و تو شمارشو به اسم دخترعمه جانت  که در بلاد کفر می زی اد سیو کرده باشی و تو بدون دیدن عکس پروفایل به راحت ترین شکل ممکن قربان صدقه اش بروی و او هنگ گرده و بگوید دختر تو میدانی من کی هستم؟؟؟!!!!!

و من الله التوفیق...